06 - 86 83 86 81 - bgg 024-6221685 svo@xs4all.nl

Raad van Toezicht

Het dagelijks bestuur van de Stichting Verenigingsgebouw Overasselt (SVO) wordt bijgestaan door de Raad van Toezicht (RvT). De RvT ziet toe op het goed functioneren van het bestuur en staat het bestuur met raad en daad terzijde.

Taken van de RvT

  • Kiest bestuursleden;
  • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur;
  • Adviseert inzake ingediende plannen ten aanzien van het beleid; zowel operationeel als financieel;
  • Houdt toezicht op financiële en beleidsmatige zaken;
  • Kiest  een coördinator die de bestuursvergaderingen bijwoont.

Samenstelling van de RvT
De Raad van Toezicht bestaat in principe uit één afgevaardigde van elke vereniging die met een zekere regelmaat gebruik maakt van het Verenigingsgebouw. De afgevaardigde moet in de RvT kunnen handelen namens het bestuur van zijn vereniging of stichting.
Uit de afgevaardigden van de RvT zal een coördinator worden gekozen.

De gebruikers van het Verenigingsgebouw kunnen via de coördinator met het bestuur communiceren om bijvoorbeeld wensen kenbaar te maken of klachten in te dienen.

De RvT komt minimaal 1 keer per jaar bijeen voor een vergadering samen met het bestuur van SVO.
Als daar aanleiding toe is kan de coördinator extra vergaderingen uitschrijven voor de leden van de RvT zonder het bestuur of, op verzoek, met het bestuur van SVO.

Tijdens de vergadering van de RvT met het bestuur van SVO op 18 mei 2017 is, door de RvT, Susanne Schoenmakers-Felet gekozen als nieuwe coördinator van de RvT.