06 - 86 83 86 81 - bgg 024-6221685 svo@xs4all.nl

Bestuur van het Verenigingsgebouw

Wim Cousijn, voorzitter. Voorzitten bestuursvergaderingen. Algemeen beleid. Ondersteuning Management. Adviseren en aansturen commissies. Adviseren en ondersteuning activiteiten.

mail  voorzitter@verenigingsgebouw-overasselt.nl

 

Joke Knoope, Secretaris. Voorbereiden bestuursvergaderingen. Verslaggeving vergaderingen. Ondersteuning bij activiteiten. Correspondentie met diverse geledingen namens bestuur.

mail  secretaris@verenigingsgebouw-overasselt.nl

 

Stefan Peters, Penningmeester. Financieel beleid. Controle financiën, Jaarrekening. Contacten met gemeente en provincie i.v.m. subsidies. Bouwzaken. Ondersteuning bij activiteiten.

mail  penningmeester@verenigingsgebouw-overasselt.nl

 

Eric Mertens, Bestuurslid. Technisch beleid en uitvoering.

mail  techniek@verenigingsgebouw-overasselt.nl

 

 

Wim van Gent, Bestuurslid. Technisch beleid en uitvoering. Ondersteuning licht en geluid.

mail  techniek@verenigingsgebouw-overasselt.nl