06 - 86 83 86 81 - bgg 024-6221685 svo@xs4all.nl

Bestuur van het Verenigingsgebouw

Wim Cousijn, voorzitter. Tijdelijk afwezig.

Voorzitten bestuursvergaderingen. Algemeen beleid. Ondersteuning Management. Adviseren en aansturen commissies. Adviseren en ondersteuning activiteiten.

 

Fief Bleeser, waarnemend voorzitter. Voorzitten bestuursvergaderingen. Algemeen beleid. Ondersteuning Management. Adviseren en aansturen commissies. Adviseren en ondersteuning activiteiten.

mail  voorzitter@verenigingsgebouw-overasselt.nl

Joke Knoope, Secretaris. Voorbereiden bestuursvergaderingen. Verslaggeving vergaderingen. Ondersteuning bij activiteiten. Correspondentie met diverse geledingen namens bestuur.

mail  secretaris@verenigingsgebouw-overasselt.nl

 

Stefan Peters, Penningmeester. Financieel beleid. Controle financiën, Jaarrekening. Contacten met gemeente en provincie i.v.m. subsidies. Bouwzaken. Ondersteuning bij activiteiten.

mail  penningmeester@verenigingsgebouw-overasselt.nl

 

Eric Mertens, Bestuurslid. Technisch beleid en uitvoering.

mail  techniek@verenigingsgebouw-overasselt.nl

 

 

Wim van Gent, Bestuurslid. Technisch beleid en uitvoering. Ondersteuning licht en geluid.

mail  techniek@verenigingsgebouw-overasselt.nl