Kookpunt Overasselt

Projectplan: Samenkomen – samen koken
Het projectplan Samenkomen – samen koken is een initiatief van het bestuur van de Stichting Verenigingsgebouw te Overasselt. Het plan omvat het creëren van een ontmoetingsplek met daarin een keuken om samen te koken en te eten.

Doel van het plan:
Doel van het plan is een positieve bijdrage leveren aan het terugdringen van eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen, het bieden van een mogelijkheid om samen te komen en actief samen bezig te zijn en het bevorderen van gezond eten om de leefbaarheid voor de inwoners van Overasselt te verhogen.

Wat is er nodig om dit plan te realiseren:
In het gebouw is op dit moment geen keuken aanwezig waar deze activiteit plaats zou kunnen vinden. Dit betekent dat er een keuken geplaatst moet worden. Daarnaast is er een dermate hoge bezettingsgraad in het gebouw dat alle bestaande ruimten optimaal in gebruik zijn. Het plaatsen van een keuken kan daardoor alleen mogelijk gemaakt worden als er een kleine uitbouw aan het gebouw gemaakt wordt om de keuken in te plaatsen.

De aanbouw zal gedaan worden aan een bestaande ontmoetingsruimte, de grote Soos.
De ruimte wordt al vele jaren gebruikt door enkele bridgeclubs, voor koorrepetities en voor samenkomsten van diverse verenigingen. Ook het project “Samen aan Tafel” maakt van deze ruimte gebruik.
De inrichting voldoet niet meer aan de bestaande eisen en is nodig aan vervanging toe.
Het plan om aan de grote Soos een aanbouw te doen om een keuken te plaatsen is een goede aanleiding om gelijktijdig de verouderde tafels en stoelen te vervangen zodat zij voldoen aan de veiligheidseisen voor de gebruikers.

Sorry voor het ongemak
De werkzaamheden om de aanbouw te realiseren zijn inmiddels opgestart. Tijdens de werkzaamheden zullen de vaste gebruikers van het gebouw daar vast en zeker hinder van ondervinden. Wij vragen uw begrip hiervoor. Het bestuur van de stichting is ervan overtuigd dat de tijdelijke overlast de moeite waard is en hoopt dat als de werkzaamheden zijn afgerond veel inwoners van Overasselt de weg naar deze nieuwe ontmoetingsruimte weten te vinden.

Contact
Middels deze pagina en middels de dorpskrant houden we u op de hoogte van de vorderingen van de werkzaamheden.
Met al uw vragen over de werkzaamheden die nu plaats vinden of over de mogelijkheden van gebruik van de keuken als deze klaar is kun u terecht bij Joke Knoope, secretaris SVO.

jokeknoope@verenigingsgebouw-svo.nl / 06-41151639