KooKpunt Overasselt

KooKpunt Overasselt heeft een eigen website. Kijk h i e r voor de uitgebreide en actuele informatie!

Projectplan: Samenkomen – samen koken
Het projectplan “Samenkomen samen koken” is een initiatief van het bestuur van de Stichting Verenigingsgebouw te Overasselt. Het plan omvat het creëren van een ontmoetingsplek met daarin een keuken om samen te koken en te eten.

Doel van het plan:
Doel van het plan is een positieve bijdrage leveren aan het terugdringen van eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen, het bieden van een mogelijkheid om samen te komen en actief samen bezig te zijn en het bevorderen van gezond eten om de leefbaarheid voor de inwoners van Overasselt te verhogen.

Voor verhuur en prijsopgaaf kunt u het beste contact opnemen met onze Operationeel Manager Hennie van Lin. Hiervoor verwijzen we u naar onze contactpagina.