06 - 86 83 86 81 - bgg 024-6221685 svo@xs4all.nl

Disclaimer

Organisatie en medewerkers van de Stichting Verenigingsgebouw Overasselt verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Desondanks kunnen de organisatie en alle personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de opbouw van deze website op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie die op deze website is te vinden. Als iemand een foto van hem/haar aantreft op deze website en daar bezwaar tegen heeft, kan hij/zij dat kenbaar maken bij de webmaster: webmaster@verenigingsgebouw-svo.nl .

Webmaster SVO
Overasselt, juli 2015